ČOVIĆ - LJUBIĆ SPORAZUM 12.11.2010. Mostar. Predsjednik HDZ 1990 dr. Božo Ljubić i predsjednik HDZ BiH dr. Dragan Čović parafirali su danas u Mostaru Sporazum

Predsjednik HDZ 1990 dr. Božo Ljubić i predsjednik HDZ BiH dr. Dragan Čović parafirali su danas u Mostaru Sporazum  ove dvije Stranke o načelima reforme ustava BiH i načela Izbornog zakona BiH te načela provedbe izbornih rezultata s općih izbora održanih 3. listopada 2010.

Stranke potpisnice su suglasne zastupati što širi nacionalni konsenzus i uključivanje i ostalih hrvatskih političkih predstavnika s ciljem ostvarivanja vitalnih nacionalnih interesa u skladu s ovim Sporazumom.

Tekst Sporazuma:

Svjesni presudnog, povijesnog vremena za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini  u kojoj predstoje pregovori o provedbi ustavnih promjena;

Opredijeljeni da jedinstvom hrvatskog naroda na cijelom području Bosne i Hercegovine osiguramo punu ustavnu i institucionalnu jednakopravnost hrvatskog naroda sa druga dva naroda u demokratskoj i europski opredijeljenoj Bosni i Hercegovine, te

Vođeni načelima suradnje i izgradnje međusobnog povjerenja HDZ BiH  zastupana  po predsjedniku Dr. Draganu Čoviću i HDZ 1990 zastupana po predsjedniku Dr. Boži Ljubiću potpisuju sljedeći:

SPORAZUM

Članak 1.

Načela reforme Ustava BiH

Strane se obavezuju da će se u procesu pregovora o ustavnim reformama pridržavati osnova i načela Kreševske deklaracije. Osigurati apsolutnu ustavnu jednakopravnost hrvatskog naroda s druga dva konstitutivna naroda u BiH u teritorijalnom i institucionalnom pogledu.

Strane su suglasne da se ovakva ustavna jednakopravnost hrvatskog naroda može osigurati samo reformom ustava i novom teritorijalnom organizacijom koja će uključivati utemeljenje federalne jedinice s hrvatskom većinom koja će u sebi sadržavati trodiobu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu.

Članak 2.

Načela Izbornog zakona u BiH

Strane se obavezuju da će se zajedničkim usuglašenim djelovanjem zalagati za izmjenu Izbornog zakona koji će hrvatskom narodu u BiH osigurati izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda u svim tijelima i na svim razinama vlasti u BiH.

Članak 3.

Načela provedbe izbornih rezultata postignutih na općim izborima 3. listopada 2010. godine.

Nakon prihvaćanja ovog sporazuma na stranačkim tijelima strane potpisnice će nastaviti dogovore oko sudjelovanja na vlasti na svim razinama  na temelju usuglašenih načela.

Članak 4.

Odnos prema drugim političkim strankama i ostalim relevantnim subjektima u BiH

Strane potpisnice će koordinirano i usuglašeno zastupati interese definirane ovim sporazumom u kontaktima i susretima sa drugim političkim strankama.

Članak 5.

Strane potpisnice su se usuglasile zastupati što širi nacionalni konsenzus  i uključivanje ostalih legitimnih hrvatskih političkih predstavnika s ciljem ostvarenja vitalnih nacionalnih interesa u skladu s ovim Sporazumom.

Članak 6.

Realiziranje sporazuma

Po potpisivanju ovog Sporazuma, strane u Sporazumu se obavezuju da će koristiti sva politički i institucionalno raspoloživa i legitimna sredstva kako bi u potpunosti osigurale realizaciju ovog Sporazuma.

Članak 7.

Završne odredbe

Ovaj je Sporazum sačinjen u dva istovjetna primjerka od kojih svaka od strana zadržava po 1 ( jedan ).

Sporazum stupa na snagu odmah po njegovu potpisivanju.

Sve eventualne izmjene i dopune ovog Sporazuma strane će dogovoriti izravno i konsenzusom, te će iste potom biti uvrštene u ovaj Sporazum kao dodatak istom.

U Mostaru, 12. studenog 2010. godine

HDZBiH                                                                               HDZ 1990

dr. Dragan  Čović                                                            dr. Božo Ljubić

 

Izvor: HDZ 1990